Entertainment

Výstava v Hradci Králové ukazuje život v době kamenné: Unikátní figurka…

Výstava s názvem Měnící se svět – poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách návštěvníka seznamuje s prostředím, ve kterém tehdejší lidé žili a s podobou sídel, která obývali. Nechybí nástroje, které používali ke každodenním činnostem, jejich obživa i pohřební zvyklosti a kulty. Výstava se věnuje času 10 000 až 4 000 let před naším letopočtem. To je doba posledních lovců a sběračů a po nich následujících prvních zemědělců.

Obě tato období, která se odehrávala v mezolitu a neolitu neboli střední a mladší době kamenné, přitom porovnává. Mezi vystavenými exempláři je i evropský keramický unikát, tzv. sovětické prasátko. Figurka prasete z mladší doby kamenné byla objevena v roce 1987 ve východočeské obci Sovětice, ale veřejnost ji naposled mohla vidět před mnoha lety. „Je unikátní tím, že žádná podobná není. Zpravidla se totiž zobrazovali lidé a ne zvířata. Bohužel nevíme, k čemu sloužila. Nemůžeme vyloučit, že to třeba byla dětská hračka,“ uvedl autor výstavy Petr Čechák.

Od nás i ze světa

Výstava ukazuje život v době kamenné v regionu východních Čech. Zároveň ale představuje nálezy i památky z různých koutů Evropy i z Předního východu.

Prolínání dvou světů

„Doba byla plná změn člověka, jeho kultury i prostředí, ale zároveň mnoho věcí zůstalo stejných nebo podobných, jen docházelo k jejich zdokonalení,“ řekl autor výstavy Petr Čechák a jako příklad uvedl přechod ze štípání k broušení kamene. „Je proto vhodnější se na mezolit a neolit dívat jako na období, která se částečně vzájemně prolínala, časově i technologicky,“ uzavřel Čechák.

Měnící se svět

Kde: Muzeum východních Čech, Hradec Králové

Kdy: Do 12. 11. 2023, Úterý: 10 – 20 hod., středa – neděle: 10 –18 hod.

Za kolik? 90 Kč, studenti, důchodci 50 Kč
Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close