Entertainment

V polském kostele kněz pustil píseň na podporu Ukrajiny: V Rusku duchovní vyzývají k vyhlazení Ukrajinců

Jako dva různé světy působí dvě události, které se odehrály v kostelech v různých zemích. V polském totiž kněz pustil píseň na podporu Ukrajiny. Naproti tomu v ruském rozdávají propagační letáky o „vymazání Ukrajinců z povrchu zemského“.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.