Entertainment

Pravidla Velké letní soutěže časopisu Moje zdraví

Soutěž probíhá v období od 7. 7. 2022 do 7. 8. 2022 v měsíčníku Moje zdraví č.7-8/2022.

Soutěž je rozdělena do 9 samostatných her, přičemž v každé hře se soutěží o jiné ceny.

Soutěžící se může zúčastnit libovolného počtu her. Každá hra je označena heslem dárku, které bude uveřejněno ve shora uvedeném čísle měsíčníku Moje zdraví. Pro všechny hry platí jedna společná soutěžní otázka, která bude uveřejněna v časopise Moje zdraví č. 7-8/2022.

Svou odpověď na soutěžní otázku posílají soutěžící prostřednictvím SMS zprávy na číslo 87652 ve tvaru:

HESLO DÁRKU mezera ODPOVED mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC

ODPOVED = písmeno, pod kterým je uvedena správná odpověď na soutěžní otázku (tedy může být A) nebo B) nebo C)).

HESLO DÁRKU, přesné znění soutěžní otázky a varianty odpovědí na soutěžní otázku označené písmenem budou otištěny v měsíčníku Moje zdraví dne 7.7. 2022.

Čas pro příjem odpovědí na soutěžní otázku je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne. Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87652.  Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s. (dále též „Organizátor“), infolinka 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.) mobil@cncenter.cz.

Vyhrává celkem 9 soutěžících (v rámci jedné samostatné hry vyhrává tolik výherců, kolik je

v dané hře cen), kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, a budou vylosováni.

Výhry:

1x poukaz pro 2 osoby ve Spa & Wellness hotelu ALEXANDRIA v Luhačovicích v hodnotě 15 040 Kč (Víkendový wellness pobyt na 2 noci s polopenzí. V ceně pobytu je masáž, volné vstupy do wellnessu a fitness centra, dále volný vstup do venkovních whirlpoolů. Poukaz je platný do 30. 11. 2022.)

1x plynový grill Dakota v hodnotě 3 999 Kč

1x kávovar Tchibo Cafissimo easy black v hodnotě 1 599 Kč

1x autokamera Niceboy PILOT Q2 WiFi v hodnotě 940 Kč

1x litinová grilovací pánev Spring v hodnotě 349 Kč

1x stolní mixér Concept SM3365 v hodnotě 799 Kč

1x elektrický zubní kartáček DR.MAYER GTS2005T-G v hodnotě 319 Kč

1x pulzní oxymetr DEPAN YK-81C v hodnotě 899 Kč

1x balíček knih v hodnotě 1 874 Kč (balíček obsahuje: Omalovánky pro dospělé Říše divů; Muž bez ženy není člověk; Vaření pro Vegany: Vegansky s chutí; Velký dietní plán II; Tělo snů na poslední chvíli, Špetka chuti; Hovory s doktory: 12 pohledů na zdraví)

Pro každého výherce: 1x poukaz pro 2 osoby ve Spa & Wellness hotelu ALEXANDRIA nebo 1x plynový grill Dakota nebo 1x kávovar Tchibo Cafissimo easy black nebo 1x autokamera Niceboy PILOT Q2 WiFi nebo 1x litinová grilovací pánev Spring nebo 1x stolní mixér Concept SM3365 nebo 1x elektrický zubní kartáček DR.MAYER GTS2005T-G nebo 1x pulzní oxymetr DEPAN YK-81C.

Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději ve 4. následujícím čísle příslušného periodika, v němž byla předmětná soutěž uveřejněna. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v souladu s předchozím odstavcem, a to na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS zprávě. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s panem Šimonem Lupínkem (tel. 225 977 111) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch Organizátora. Výhry nejsou zasílány mimo území České republiky, pokud je ve výherní SMS zprávě uvedena jiná adresa, převezme si výherce výhru osobně v souladu s tímto odstavcem.

V případě pochybnosti, zejména pokud více osob uplatňuje odeslání výherní SMS zprávy, je Organizátor oprávněn buď vydat výhru osobě, která předložila SIM kartu, ze které byla odeslána výherní SMS zpráva a podepsala čestné prohlášení o tom, že je odesilatelem výherní SMS zprávy z příslušného telefonního čísla, nebo podmínit vydání výhry kromě splnění výše uvedené podmínky předložením písemné dohody mezi všemi těmito osobami o tom, jak má být výhra vydána, do 30 dnů poté, co Organizátor odeslal výzvu k předložení této dohody SMS zprávou na číslo výherní SIM karty. Marným uplynutím této lhůty propadá výhra ve prospěch Organizátora. Výhra bude předána nejpozději do 30 dnů po splnění podmínek pro její předání. 

Pro stanovení doby doručení SMS zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného Organizátorem. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla, z jednoho telefonního čísla lze do soutěže zaslat pouze jednu SMS zprávu, a účastník soutěže může v soutěži vyhrát pouze jednou. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel či bylo z jednoho telefonního čísla odesláno více SMS zpráv než jedna, bude zohledněna SMS zpráva, která byla doručena jako první a na ostatní SMS zprávy nebude brán zřetel. V případě, že účastník soutěže soutěží z více telefonních čísel či z jednoho telefonního čísla překročí limit jedné SMS v rámci soutěže, nemá účastník soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v rozporu s pravidly soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hře dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou být publikovány v měsíčníku Moje zdraví a na webových stránkách www.blesk.cz a www.mojezdravi.cz v případě získání výhry.

Organizátor bude zpracovávat identifikační a kontraktní údaje účastníků soutěže a údaje o jeho aktivitě v rámci soutěže (zejména odpověď na soutěžní otázku, čas doručení SMS zprávy a případně také údaje o získané výhře a době a způsobu jejího předání). Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.

Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.  Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla soutěže či soutěž předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne 7. července 2022
Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close