Entertainment

Bydlení v nájmu: Jak je to s kaucí, zvýšením nájemného, opravami?

Doba

Nájem na dobu určitou? Tak pozor! Hrozí, že vám ho majitel bytu nemusí po uplynutí sjednané doby prodloužit, nebo vám může nájemné razantně zvýšit.

Nájemné

Zvyšovat nájemné lze nejen se smlouvou na dobu určitou. „Nájemní smlouva může zvyšování nájemného zcela vylučovat,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Jinak je podle zákona možné zvýšit nájemné nejdříve po jednom roce od posledního zvýšení. Zároveň zvýšení nesmí přesáhnout 20 % včetně zvýšení, ke kterému došlo v posledních třech letech.

Převzetí

Pronajímatel by vám měl byt předat ve stavu způsobilém k užívání. „Tím se myslí čistý byt v dobrém stavu, v němž jsou zajištěny nezbytné služby, typicky dodávky energií, přívod a odvod vody, zajištění dodávek tepla atd.,“ vypočítává Hekšová. Byt je možné (se souhlasem obou stran) pronajmout i v horším stavu, je ale nutné se domluvit na úhradě nákladů na úpravy bytu.

✚ Úpravy, které si uděláte na vlastní náklady, si můžete odečíst z nájemného.

Služby

Ještě před podpisem se domluvte, jaké služby zajistí pronajímatel a jaké si obstaráte vy. Pronajímatel většinou zajišťuje tzv. nezbytné služby (dodávky vody, tepla, odvoz komunálního odpadu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, atd.). Může ale chtít, aby některé služby byly vedené přímo na vás, např. plyn, elektřina nebo připojení k internetu.

Kauce

Pronajímatelé často vyžadují tzv. kauci, ze které by se platily případné škody nebo nedoplatky. „Výše kauce nesmí činit více než trojnásobek nájemného sečteného s případnými smluvními pokutami,“ upozorňuje Eduarda Hekšová.

Vrácení

Měl by být ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení. Abyste se vyhnuli sporům, trvejte při přebírání i vracení bytu na předávacím protokolu a pořiďte si i fotodokumentaci nebo video, které zachycuje stav bytu. Pomůže vám to snáze porovnat stav bytu na začátku a na konci nájmu.

Opravy

Drobné opravy (např. kapající kohoutek) má na triku nájemce maximálně do výše počítané z plochy bytu. Závažnější opravy (např. havárie topení) jdou za pronajímatelem, musíte ho ale ihned informovat. Když nebude reagovat, můžete si opravu zajistit sami a žádat náhradu nákladů, popř. slevu z nájemného. Pokud ale závadu způsobíte vlastní vinou, budete muset škodu zaplatit sami.

VIDEO: Jak vyšší hypotéka zdraží vaší životní pojistku?

Jak vyšší hypotéka zdraží vaší životní pojistku Videohub
Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close